Zásady ochrany osobných údajov

Vyberte Názov Pre Domáceho MaznáčikaZásady ochrany osobných údajov webových stránok pre domáce zvieratá
Úvod
Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na spracovanie a ochranu vašich osobných údajov na webovej stránke Pets (“zveromil.sk”). Pozorne si prečítajte tieto zásady, aby ste pochopili, ako spracúvame vaše osobné údaje.
Prevádzkovateľ údajov Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť zveromil.sk, so sídlom Peter Horváth Mlynská ulica, 040 11 Košice Slovensko, v pozícii správcu .
Aké osobné údaje zhromažďujeme Môžeme zhromažďovať nasledujúce osobné údaje:
Meno a priezvisko
Emailová adresa
Telefónne číslo
IP adresa
Ďalšie údaje, ktoré nám poskytnete pri registrácii alebo vytvorení profilu na našej stránke
Ako a na aký účel spracúvame osobné údaje
Vaše osobné údaje môžu byť použité na nasledujúce účely:
Poskytovanie služieb na našej webovej stránke
Zasielanie newsletterov a marketingových oznámení
Odpovedáme na vaše otázky a priania
Zlepšenie našej stránky a služieb
Právne a regulačné účely
Ako chránime vaše osobné údaje
Používame primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pred stratou, zneužitím, neoprávneným prístupom, zverejnením, zmenou alebo zničením.
S kým môžeme zdieľať vaše osobné údaje
Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s tretími stranami, ako sú poskytovatelia služieb, technickí partneri, marketingové agentúry, ale iba v rozsahu potrebnom na splnenie účelov uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov.
Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje
Vaše osobné údaje budeme uchovávať len tak dlho, ako je to nevyhnutne potrebné na dosiahnutie účelov uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov, alebo tak dlho, ako to bude nevyhnutné.
uje platná legislatíva.
Vaše práva
Máte právo na prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania, námietky voči spracovaniu a prenosnosť údajov. Ak chcete uplatniť niektoré z týchto práv, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailovej adresy [email protected]. Máte tiež právo podať sťažnosť na dozorný orgán.
Zmeny tejto politiky ochrany osobných údajov
Máme právo meniť a aktualizovať túto politiku ochrany osobných údajov. O všetkých zmenách vás budeme informovať prostredníctvom našej stránky. Odporúčame vám pravidelne kontrolovať túto politiku, aby ste boli informovaní o tom, ako chránime vaše osobné údaje.
Kontakt
Ak máte akékoľvek otázky, pripomienky alebo požiadavky týkajúce sa tejto politiky ochrany osobných údajov, kontaktujte nás prosím na e-mailovej adrese [email protected].

Dátum účinnosti: 03.05.2023